Links
logotype government of the netherlands nl

Rijksoverheid
Op deze site vind je informatie over de Rijksoverheid. Ook met betrekking tot uitkeringen en subsidies, de Wet maatschappelijke ondersteuning enz. .\
http://www.rijksoverheid.nl/

   
bus logo

Vereniging BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen) is de provinciale koepel van en voor 85 plaatselijke (zelf)organisaties in Noord-Brabant.
De leden zetten zich in voor de belangen van uitkeringsgerechtigden en minima.
http://www.debus.nl/

logo iederin 1 1x

De belangrijkste taken van de ieder(in) zijn collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning aan de lidorganisaties.
Adressen en links naar meer dan 100 verenigingen en instellingen.
https://iederin.nl/

logoleft fnv

De FNV is er voor iedereen: jong en oud, werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en gepensioneerden. De FNV biedt professionele CAO-onderhandelaars, deskundige juristen en betrouwbare belastingconsulenten.
http://www.fnv.nl/

valys

Valys
Verzorgt het bovenregionaal vervoer voor mensen met een handicap. Informatie over het boeken van een reis en prijzen vind je hier.
http://www.valys.nl/

logo zorgbelang

Zorgbelang Brabant Zorgbelang Brabant is een vereniging van ruim 360 patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Brabant. Zorgbelang Brabant biedt u informatie over zorg en welzijn en onafhankelijke klachtenopvang.

PerSaldo2004

Per Saldo www.pgb.nl

De belangenvereniging van
mensen met een persoonsgebonden budget.

Nibud

Inzicht in uw geldzaken met het Nibud

Wilt u besparen op de boodschappen? Of meer weten over uw pensioen, hypotheek of erfenis?U vindt hier betrouwbare informatie, praktische tips, berekeningen en testjes. Alles voor meer inzicht in uw inkomsten en uitgaven, nu en later.
http://www.nibud.nl/

 

Gemeente Gilze en Rijen
Op deze site vind je ook de gemeentegids. Verder belangrijke informatie over onder andere de WMO en het vervoer.
http://www.gilzerijen.nl/

   
LCR

Landelijke Cliëntenraad
De missie van de Landelijke Cliëntenraad is het versterken van de positie van de individuele cliënt.
http://www.landelijkeclientenraad.nl/

CNV

Bij het Christelijk Nationaal Vakverbond zijn 11 vakbonden aangesloten die allemaal verantwoordelijk zijn voor een bepaald aantal sectoren. Het CNV behartigt de belangen voor mensen op het gebied van werk en inkomen.
http://www.cnv.nl/

regiotaxilogo

Regiovervoer Midden-Brabant
Verzorgt het collectief vraag- afhankelijke vervoer in Midden-Brabant. Hier vind je de regels, de prijzen en het vervoersgebied.
https://regiovervoermiddenbrabant.nl/

logozet

Zet is het centrum voor maatschappelijke ontwikkelingen in Noord-Brabant.Zet brengt partijen samen die zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht fysieke of andere beperkingen. Centraal staat voor ons de eigen inbreng van kwetsbare én weerbare burgers.
https://www.wijzijnzet.nl

leefwijzer

Leefwijzer
Site van en voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Allerlei informatie
http://www.leefwijzer.nl/

 solliciteren met een beperking Solliciteren met een beperking
https://cvster.nl/blog/Solliciteren-met-een-beperking