Waarom een Cliëntenraad?

De gemeente Gilze en Rijen is met de invoering van de Wet Werk en Bijstand op 1 januari 2004 verplicht om vertegenwoordigers van cliënten- organisaties/instellingen en mensen die zijn aangewezen op ondersteuning te betrekken bij het gemeentelijk minimabeleid. Voordat een bepaald beleid wordt vastgesteld zal de gemeente de beleidsvoornemens voor moeten leggen en advies moeten vragen.

 

Dit kan het best gebeuren via een zogenaamde "Cliëntenraad", een raad die samengesteld is uit mensen die zelf van een bijstandsuitkering moeten leven en vertegenwoordigers van organisaties die direct met het minimabeleid te maken hebben.

 

Onafhankelijk

De Cliëntenraad is onafhankelijk en géén onderdeel of werkgroep van de gemeente.

Zij heeft een eigen dagelijks bestuur en de leden zijn betrokken, hetzij vanuit een organisatie of instelling, dan wel omdat zijzelf gebruikmaken van de regelingen, bij het minimabeleid.