Voor wie is de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is er voor:

  • uitkeringsgerechtigden
  • mensen in de bijstand
  • mensen met een minimum inkomen
  • mensen die in een reïntegratie project zitten

Behoort u tot deze doelgroep, dan zijn de zaken die de Cliëntenraad behartigt ook voor u van belang.

 

Mocht u vragen hebben m.b.t.:

  • uw uitkering,
  • de verlening van bijstand,
  • kwijtschelding gemeentelijke belastingen,
  • bijzondere mogelijkheden binnen het minimabeleid,

 

dan raden wij u aan om de verstrekte informatie te lezen. Bij de gemeente zijn diverse folders beschikbaar. Ook bij de bibliotheek kunt u deze folders meenemen.

 

Heeft u hierover vragen of heeft u klachten over de manier waarop u behandeld wordt, neem dan gerust contact op met de Cliëntenraad via het secretariaat.