Regelingen 2019

Minima kunnen ook in 2019 rekenen op hulpen ondersteuning.

De gemeente wil graag dat iedereen in onze gemeente mee kan blijven doen, ook de minima.

De gemeente kent een aantal regelingen om de minima tegemoet te komen|

Klik hier voor de beleidsregels.

Regelingen:

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen.

Individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

Collectieve zorgverzekering
De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd.

Werk en inkomen
Talent2Work is een initiatief van de gemeente Gilze en Rijen en biedt werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden op verschillende manieren kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt Talent2Work werkgevers op verschillende manieren de gelegenheid om kennis te maken met werkzoekenden.

Belastingen
Voor mensen die een inkomen hebben onder het sociaal minimum en weinig vermogen, zijn er mogelijkheden voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Meedoenregelingen voor kinderen
De gemeente Gilze en Rijen biedt een groot aantal meedoenregelingen voor kinderen aan.

Wij verwijzen naar de gemeentelijke website: http://www.gilzerijen.nl/laaginkomen.html