Minimabeleid Gemeente Gilze en Rijen

Minimabeleid Gemeente Gilze en Rijen

In de nota minimabeleid heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven mensen met een minimum inkomen zoveel mogelijk te willen ontzien bij de noodzakelijke bezuinigingen binnen onze gemeente.

Ook de gemeenteraad heeft uitgesproken dat er ook in de toekomst een ruimhartig minimabeleid gevoerd moet worden.

De Cliëntenraad is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de nota. Zij heeft de gemeente kritisch gevolgd en enkele adviezen gegeven, ook ten opzichte van bijzondere bijstand. Deze wordt geregeld in het minimabeleid en heeft alles te maken met de hoogte van het inkomen.

Gilze en Rijen kiest voor een andere aanpak minimabeleid. Gilze en Rijen heeft een productgericht minimabeleid.
Vanaf 1 januari 2015 latat de gemeente deze productgerichte benadering los. Ze gaat uit van de omstandigheden van de cliënt. Samen bepalen ze de noodzaak en mate van ondersteuning en zetten in wat nodig is. Zo wil de gemeente nog beter ondersteunen bieden op plekken waar dat nodig is.

Voor de diverse sociale regelingen (Laag inkomen, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo}, bijstandsuitkering en andere zaken verwijzen wij u naar de website van de gemeente