Home

Voor wie is de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is er voor:

  • uitkeringsgerechtigden
  • mensen in de bijstand
  • mensen met een minimum inkomen
  • mensen die in een re-integratie project zitten


Behoort u tot deze doelgroep, dan zijn de zaken die de Cliëntenraad behartigt ook voor u van belang.

De Cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente.
Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen.
Indien nodig laat zij zich bijstaan door het raadplegen van deskundigen.

Zij zet zich in voor een rechtvaardig en ruimhartig minimabeleid in de gemeente Gilze en Rijen en het menselijke aspect aandacht blijft krijgen