Home

Welkom op de site van de Cliëntenraad Participatiewet Gilze en Rijen

De Cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente.

Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen.

 Indien nodig laat zij zich bijstaan door het raadplegen van deskundigen.

 

Zij zet zich in voor een rechtvaardig en ruimhartig minimabeleid in de gemeente Gilze en Rijen.